1. Priprema tla

ANALIZA

Prije podizanja nasada važno je analizom utvrditi sadržaj fosfora, kalija i fiziološki aktivnog vapna. Kako bismo to utvrdili moramo uzeti uzorke tla, da bismo ih odnijeli na ispitivanje. Uzorci se šalju u ovlašteni laboratorij, koji na temelju uzoraka daje rezultate analize i preporuke kako tretirati površinu za sadnju.

GNOJIDBA

Agromeliorativna gnojidba je zahvat koji se izvodi u sklopu svih operacija u neposrednoj pripremi zemljišta. Sigurno je da od plodnosti zemljišta zavisi i uspjeh u uzgajanju lješnjaka. On je vrlo zahvalan na sva dodatna ulaganja oko poboljšanja kvalitete zemljišta.

Određivanje količine organskih i mineralnih materija koje treba zemljištu dodati vrši se prema zemljištu, odnosno prema rezultatu analize zemljišta. Organske materije se nadoknađuju dodavanjem stajnjaka, komposta, treseta, uzgajanjem biljaka za zelenu gnojidbu i dr.

Unošenje mineralnih gnojiva, odnosno pojedinih hranjiva zavisi od toga da li je zemljište u njima siromašno ili nije. Prema iskustvu iz SAD (Oregon) agromeliorativnom gnojidbom u zemljište koje sadrži do 7,5 mg na 100 g zemljišta K2O unosi se 330 do 450 kg K2O, ako zemljište sadrži 7,5 do 15 mg na 100 g zračno suhog zemljišta 325 do 330 kg K2O. U zemljišta sa preko 15 mg nije potrebno unošenje kalija. Nakon tretiranja zemljišta gnojivima, potrebno je izvršiti oranje na dubini od 40 – 50 cm, te tanjuranje.

2. Sadnja

VRIJEME

Budući da lješnjak vrlo rano počinje vegetirati preporuča se sadnja u jesen, tj.sredinom 11. mjeseca ili u rano proljeće (početkom 3. mj.).

RAZMAK

3m je razmak između sadnica u redu, a 4m, 5m ili 6m je razmak između redova. Razmak između redova se prilagođava u ovisnosti od vrste mehanizacije s kojom mislite obrađivati nasad (manji gabariti radnih strojeva – manji razmak između redova, analogno tome, veći gabariti – veći razmak).

NAJPRODUKTIVNIJE SORTE

za područje kontinentalne Hrvatske preporuča se sorta Istarski duguljasti u kombinaciji sa oprašivačima (rimski,  giffoni,  langhe) , i to 80 – 90% glavna sorta te 10 – 20% oprašivača.

OPRAŠIVANJE

najbolji omjer za kvalitetno oprašivanje je 80 – 90% glavne sorte uz 10 – 20% sorte za oprašivanje. Najbolje oprašivanje glavne sorte se postiže s 3 sorte oprašivača koji pokrivaju cijeli period cvatnje glavne sorte.

3. Uzgoj

UZGOJNI OBLIK

vaza na visokom deblu, zašto baš ovaj uzgojni oblik? Danas većina istraživača i praktičara smatra da je fiziološka osnova redovite i obilne rodnosti u uzgoju lijeske osigurana krošnjom u obliku vaze. U novije vrijeme sve se više koristi nova tehnologija koja osigurava maksimalnu mehanizaciju agrotehničkih operacija, uključujući i mehaniziranu berbu. Na osnovi tih zahtjeva danas se u Italiji i Španjolskoj preporuča uzgoj lijeske u obliku vaze s visinom stabla od 80 cm.

Francuski stručnjaci ističu da je uvjet za rentabilnu proizvodnju lješnjaka uzgoj lijeske u gustom nasadu, u obliku vaze s visokim deblom (80cm) radi potpunije mehanizacije svih agrotehničkih operacija i radi boljeg korištenja svjetlosti, uključujući i difuznu svjetlost koja se odbija od površine zemlje i vode.

OBREZIVANJE

Rezidba mladih stabala lješnjaka svodi se na reguliranje pravilnog razvoja osnovnih grana. Pored toga njome se utječe da se grane pravilno razgranjavaju, da se suvišni ljetni izdanci uklone do osnove. U biti u prvim godinama rezidba stabala lješnjaka je neznatna, sa starošću stabla se njen intenzitet povećava.

ZAŠTITA

Zaštita u periodu uzgajanja svodi se uglavnom na suzbijanje nekoliko bolesti i nametnika. Najčešće se izvede po jedno zimsko i 3 -4 tretiranja u toku svibnja i lipnja protiv pjegavosti, truleži plodova,lisnih uši i sl.

ZAŠTITA OD DIVLJAČI

Preporuča se mehanička zaštita mrežicama u zimskom periodu.