Lješnjak je proizvod koji je sve traženiji na domaćem i svijetskom tržištu. Njegova proizvodnja na području Hrvatske je vrlo mala unatoč tome što je odnos proizvodne/prodajne cijene vrlo povoljan. Konditorska industrija u Hrvatskoj prisiljena je uvoziti lješnjak, a najviše se uvozi iz Turske.

Rentabilna proizvodnja lijeske ne može se postići bez stručnog pristupa njenom uzgoju. Uspiješna proizvodnja bitno ovisi od izbora sorti u funkciji klime i zemljišta, pravilne sadnje, pažljive brige da se osiguraju dovoljne količine hranjivih tvari i vode, odgovarajuće rezidbe i zaštite.

PRIVREDNI ZNAČAJ LJEŠNJAKA

Privredni značaj lješnjaka je i u tome što njegov uzgoj nije kompliciran, ne napadaju ga mnoge bolesti i nametnici, zadovoljava se i skromnijim uvjetima, ali pri takvim uvjetima daje manje ekonomske rezultate. Njegovu proizvodnju moguće je maksimalno mehanizirati, što je velika prednost u odnosu na druge voćne kulture.

Privredni značaj lješnjaka sigurno je veliki i kao artikla u međunarodnoj trgovini. Za plasman plodova lješnjaka nema nikakvih ograničenja, jer je proizvodnja deficitarna. Plodovi su transportabilni i prikladni za manipuliranje.

Rasprostranjenost i značaj

Lješnjak je uglavnom rasprostranjen u umjerenokontinentalnoj zoni i sredozemnoj klimi. Najviše je lješnjaka na prostoru od Male Azije, južne Europe i Sjeverne Amerike, odnosno na dijelu Crnog i Sredozemnog mora, kao i Tihog oceana.

VAŽNIJE VRSTE LJEŠNJAKA

Običan lješnjakC. avellan L.

Stablo je obično visoko (oko 4 – 6 m) sa velikim brojem grana i grančica. Raširen je u cijeloj Europi i Maloj Aziji. U našoj zemlji je raširen od morskog nivoa do planinskih masiva sa četinarima. Nejednakim uvjetima prilagodile su se odgovarajuće forme običnog lješnjaka.

Razlikuju se podgrupe, ali je značajan onaj što kasno cvjeta i koji je izrazito otporan prema mrazu. Ima ih sa ranim cvjetanjem i okruglim plodovima i sa kasnim cvjeta njem i izduženim plodovima

Istarski dugipopulacija od Corylus maxima.

Grm ove sorte je dosta bujan više ide u širinu nego u visinu, pa ima loptasti oblik. Ovo je najmasovnija sorta u Hrvatskoj, zastupljena je sa cca 80% u svim plantažama. Široka rasprostranjenost uvjetovana je njenim dobrim osobinama. U usporedbi sa nekim drugim sortama daje redovitiju i obilniju berbu, a manje strada od lijeskotoča jer ima tvrdu ljusku.

Prema vremenu cvjetanja ove sorte utvrđena je mogućnost njenog oprašivanja drugim sortama: odlično se oprašuje sortama apolda i bandnuss, vrlo dobro sortama northampthon, rimski lješnjak i ludolf. Omotač je duži od ploda. Vrh mu je nazubljen, sužen i savijen, tako da se plod ne vidi. Omotač je sastavljen od 2 lista, koji su s jedne strane spojeni. Plod istarskog dugog je krupan, ovalno duguljastog oblika, pravilno zasvođen. Kapica mu je velika, okruglog oblika, pravilno zasvođena. Pupak je izražen samo na pojedinim plodovima. Prosječne biofizičke osobine ploda su: masa ploda 3,437 g, dužina 26,240 mm i širina 20,130 mm. U grozdu ima od 1 do 10, a najčešće 2 ploda.

Rimski – nastala je od C. avellane

Ima vrlo bujno stablo. Iako je grm, raste uspravno. Formira malo izdanaka. U periodu početne rodnosti prevladavaju grančice sa cvijetovima od 16 – 25 cm, dok kod starijih stabala (16 – 20 godina) grančice prevladavaju od 1 – 5 cm. Ova sorta ponekad prerodi, pa alternativno rađa.

Ne formira puno resa, obično su u grupi 2 – 3 zajedno. Rano počinju cvjetati ženski cvijetovi, još u studenom. Samosterilna sorta, ali je dobar oprašivač za standardne sorte. Plodovi su teški oko 3,12 g. okruglastog oblika, malo izduženi, dimenzija 20x20x32 mm. Zajedno su do 3 ploda. Ljuska je debela, teško lomljiva, izdrži oko 31,07 do 33,78 kg na cm 2 . Omotač je ravan sa vrhom ploda, sastavljen od dva lista koji se pilasto po obodu završavaju.

Sazreli plodovi lako iz nje ispadaju. Jezgra je dobro razvijena i u masi ploda sudjeluje 42,07%. Sadrži 64% masti, 17% bjelančevina, i 5,7 mg% nezasićenih masnih kiselina. Slabo formira izdanke, pa se može uzgajati i kao stablašica na vlastitom korijenu. Dobrom agrotehnikom i pomotehnikom može se umanjiti alternativnost rađanja ove sorte, što joj je inače značajnij nedostatak.

Tonda Gentile della Langhe, T. G. del Piemonte. Italijanska sorta. Postala od C. avellane.

Ona je među zastupljenijim sortama u Italiji. Najviše je ima u provinciji Kuneo (Cuneo). Nedavno je unesena i uzgaja se kod nas na području Umaga i u drugim područjima.

Ima srednje razvijen grm, prijelazni oblik, formira izdanke. Sred¬nje formira rese u grupama 2 – 3. Faza cvjetanja je jako rano, dihogamija izražena – protoginična. Samosterilna je i sa slabom je klijavošću peludi zbog čega je loš oprašivač. Oprašuju je sorte kutard rodni, negret, sorte postale od C. maxime i C. pontica.

Plodovi su okruglasti (indeks – 0,94) sa zaoštrenim vrhom. Masa ploda – 2,38 grama, dimenzije: 18,6×18,6×16,6 mm, pojedinačni ili u grupi 2 – 3. Omotač je koliko i plod ili duži od njega, pri vrhu široko otvoren pa plodovi lako iz nje ispadaju. Ljuska je tanka (1,1 mm), ali tvrda, do 47,08 kg na cm2 čvrstine.

Jezgra sadrži oko 72,3% ulja i 13,2 bjelančevina. Randman jezgre je do 58%. Za klimatsko područje ozbiljnijih nedostataka ova sorta lijeske nema.

Tonda di GiffoniItalijanska sorta

Stablo ne raste bujno, produktivno je. Prijelaznog oblika. Plod okruglast (indeks -1), srednje krupan -2,4 g sa dimen-zijama 19,0×20,7×18,2 mm. U račvici su 2,8 ploda zajedno. Omotač duži od ravnine ploda. Ljuska srednje tanka, kestenjaste boje sa prugama i dvije brazde uzdužno. Randman jezgre 60%, ljuska se odvaja pri prženju. Ima dobru rodnost i kvalitetu plodova. Plodovi su traženi u industriji čokolade i krema. Osjetljiva prema kasnim mrazevima. Tipična sorta za mediteransko područje.

Redosljed poslova koji vas očekuju pri podizanju plantaže

1. Priprema tla

ANALIZA

Prije podizanja nasada važno je analizom utvrditi sadržaj fosfora, kalija i fiziološki aktivnog vapna. Kako bismo to utvrdili moramo uzeti uzorke tla, da bismo ih odnijeli na ispitivanje. Uzorci se šalju u ovlašteni laboratorij, koji na temelju uzoraka daje rezultate analize i preporuke kako tretirati površinu za sadnju.

zemlja-2

GNOJIDBA

Agromeliorativna gnojidba je zahvat koji se izvodi u sklopu svih operacija u neposrednoj pripremi zemljišta. Sigurno je da od plodnosti zemljišta zavisi i uspjeh u uzgajanju lješnjaka. On je vrlo zahvalan na sva dodatna ulaganja oko poboljšanja kvalitete zemljišta.

Određivanje količine organskih i mineralnih materija koje treba zemljištu dodati vrši se prema zemljištu, odnosno prema rezultatu analize zemljišta. Organske materije se nadoknađuju dodavanjem stajnjaka, komposta, treseta, uzgajanjem biljaka za zelenu gnojidbu i dr.

Unošenje mineralnih gnojiva, odnosno pojedinih hranjiva zavisi od toga da li je zemljište u njima siromašno ili nije. Prema iskustvu iz SAD (Oregon) agromeliorativnom gnojidbom u zemljište koje sadrži do 7,5 mg na 100 g zemljišta K2O unosi se 330 do 450 kg K2O, ako zemljište sadrži 7,5 do 15 mg na 100 g zračno suhog zemljišta 325 do 330 kg K2O. U zemljišta sa preko 15 mg nije potrebno unošenje kalija. Nakon tretiranja zemljišta gnojivima, potrebno je izvršiti oranje na dubini od 40 – 50 cm, te tanjuranje.

2. Sadnja

VRIJEME

Budući da lješnjak vrlo rano počinje vegetirati preporuča se sadnja u jesen, tj.sredinom 11. mjeseca ili u rano proljeće (početkom 3. mj.).

RAZMAK

3m je razmak između sadnica u redu, a 4m, 5m ili 6m je razmak između redova. Razmak između redova se prilagođava u ovisnosti od vrste mehanizacije s kojom mislite obrađivati nasad (manji gabariti radnih strojeva – manji razmak između redova, analogno tome, veći gabariti – veći razmak).

NAJPRODUKTIVNIJE SORTE

Za područje kontinentalne Hrvatske preporuča se sorta Istarski duguljasti u kombinaciji sa oprašivačima (rimski,  giffoni,  langhe) , i to 80 – 90% glavna sorta te 10 – 20% oprašivača.

OPRAŠIVANJE

Najbolji omjer za kvalitetno oprašivanje je 80 – 90% glavne sorte uz 10 – 20% sorte za oprašivanje. Najbolje oprašivanje glavne sorte se postiže s 3 sorte oprašivača koji pokrivaju cijeli period cvatnje glavne sorte.

3. Uzgoj

UZGOJNI OBLIK

Vaza na visokom deblu, zašto baš ovaj uzgojni oblik? Danas većina istraživača i praktičara smatra da je fiziološka osnova redovite i obilne rodnosti u uzgoju lijeske osigurana krošnjom u obliku vaze. U novije vrijeme sve se više koristi nova tehnologija koja osigurava maksimalnu mehanizaciju agrotehničkih operacija, uključujući i mehaniziranu berbu. Na osnovi tih zahtjeva danas se u Italiji i Španjolskoj preporuča uzgoj lijeske u obliku vaze s visinom stabla od 80 cm.

Francuski stručnjaci ističu da je uvjet za rentabilnu proizvodnju lješnjaka uzgoj lijeske u gustom nasadu, u obliku vaze s visokim deblom (80cm) radi potpunije mehanizacije svih agrotehničkih operacija i radi boljeg korištenja svjetlosti, uključujući i difuznu svjetlost koja se odbija od površine zemlje i vode.

OREZIVANJE

Rezidba mladih stabala lješnjaka svodi se na reguliranje pravilnog razvoja osnovnih grana. Pored toga njome se utječe da se grane pravilno razgranjavaju, da se suvišni ljetni izdanci uklone do osnove. U biti u prvim godinama rezidba stabala lješnjaka je neznatna, sa starošću stabla se njen intenzitet povećava.

ZAŠTITA

Zaštita u periodu uzgajanja svodi se uglavnom na suzbijanje nekoliko bolesti i nametnika. Najčešće se izvede po jedno zimsko i 3 -4 tretiranja u toku svibnja i lipnja protiv pjegavosti, truleži plodova,lisnih uši i sl.

ZAŠTITA OD DIVLJAČI

Preporuča se mehanička zaštita mrežicama u zimskom periodu.

OPREMA ZA ODRŽAVANJE NASADA

Da biste pripremili površinu za sadnju, potrebno je, nakon unošenja gnojiva, vapna i sl.,površinu preorati i istanjurati. Pošto je oranje i tanuranje potrebno samo jednom i to pri podizanju nasada, isplativije je ugovoriti uslugu oranja i tanjuranja nego kupovati navedene traktorske priključke.

Strojevi, alati i priključci koji će Vam biti potrebni za održavanje nasada, razvrstani su po vrsti posla koji ćete njima obavljati.

KOŠNJA TRAVE

Košnju trave možete obaviti strižnim kosilicama, rotacionim kosilicama ili malčirati voćarskim malčerima.

TRETIRANJE SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU

Pravovremenim tretiranjem sredstvima za zaštitu, štitimo nasad od štetnika i bolesti. Vrlo je važno točno slijediti upute proizvođača o količinama sredstva na jedinicu površine. Prevelikom količinom neće se poboljšati učinak. Vrlo je važno koristiti zaštitna opremu pri tretiranju sredstvima za zaštitu.

Za mlade nasade i manje površine može se koristiti leđne prskalice, pokretane ručno ili motorne.

Za starije nasade i veće površine potrebno je koristiti atomizer. Preporuka je koristiti atomizer sa usmjerivačima, kojima se sredstvo usmjerava na stabla.

BERBA

Za branje plodova lješnjaka koristi se motorni usisavač. Zamjenjuje tri berača, izbacuje lišće i grančice, a lješnjak pada u posudu na dnu stroja.